Skip to Main Content

Mujeres In Oxbow Jundia Chaqueta Entretiempo Negro De BW5w5SqTHx

”Att helga det egna arbetet är inte en utopi, det är varje kristens uppgift: din och min.” (Den helige Josemaría)

Sök

De Oxbow Chaqueta Entretiempo Jundia In Mujeres Negro

Vad är helighet?

Vanligt förekommande frågor

Att vara helig betyder att efterlikna Jesus i allt: tankar, känslor, ord och handlingar. Det mest utmärkande draget för helighet är kärleken (att älska Gud över allt och nästan som sig själv). Kärleken sätter sin prägel på alla andra dygder och fullkomnar dem: ödmjukhet, rättvisa, flit, kyskhet, lydnad, glädje... Detta är ett mål som alla döpta är kallade till och som uppnås endast i Himlen, efter det att den kristne med Guds hjälp kämpat hela livet.

Melange Jersey Blush es Parissa Zalando Opus Punto De XBZqn1TBwF
Mujeres In Oxbow Jundia Chaqueta Entretiempo Negro De BW5w5SqTHx Mujeres In Oxbow Jundia Chaqueta Entretiempo Negro De BW5w5SqTHx