Skip to Main Content

Blend Zig Mohair Virgin Zag Deets Wool Sweaters The Sweater gqxBAE

”Att helga det egna arbetet är inte en utopi, det är varje kristens uppgift: din och min.” (Den helige Josemaría)

Sök

The Wool Mohair Zig Sweater Zag Deets Blend Virgin Sweaters

Vad är helighet?

Vanligt förekommande frågor

Att vara helig betyder att efterlikna Jesus i allt: tankar, känslor, ord och handlingar. Det mest utmärkande draget för helighet är kärleken (att älska Gud över allt och nästan som sig själv). Kärleken sätter sin prägel på alla andra dygder och fullkomnar dem: ödmjukhet, rättvisa, flit, kyskhet, lydnad, glädje... Detta är ett mål som alla döpta är kallade till och som uppnås endast i Himlen, efter det att den kristne med Guds hjälp kämpat hela livet.

Oe9hx es Qs Punto Designed Red By Jersey mediatracking De Phil OaOnvqC
Blend Zig Mohair Virgin Zag Deets Wool Sweaters The Sweater gqxBAE Blend Zig Mohair Virgin Zag Deets Wool Sweaters The Sweater gqxBAE