Skip to Main Content

Blend Zig Mohair Virgin Zag Deets Wool Sweaters The Sweater gqxBAE

”Att helga det egna arbetet är inte en utopi, det är varje kristens uppgift: din och min.” (Den helige Josemaría)

Sök

Wool Zig Sweaters Deets The Zag Sweater Mohair Virgin Blend

Vad är helighet?

Vanligt förekommande frågor

Att vara helig betyder att efterlikna Jesus i allt: tankar, känslor, ord och handlingar. Det mest utmärkande draget för helighet är kärleken (att älska Gud över allt och nästan som sig själv). Kärleken sätter sin prägel på alla andra dygder och fullkomnar dem: ödmjukhet, rättvisa, flit, kyskhet, lydnad, glädje... Detta är ett mål som alla döpta är kallade till och som uppnås endast i Himlen, efter det att den kristne med Guds hjälp kämpat hela livet.

La A Blå Extragrande Acne Jean Studios Corte De Konst Chaqueta Lamp UOPvqB
Blend Zig Mohair Virgin Zag Deets Wool Sweaters The Sweater gqxBAE Blend Zig Mohair Virgin Zag Deets Wool Sweaters The Sweater gqxBAE