Skip to Main Content

Mujeres Amarillo Oversized Sudadera Para Adidas 1tqg1

”Att helga det egna arbetet är inte en utopi, det är varje kristens uppgift: din och min.” (Den helige Josemaría)

Sök

Sudadera Amarillo Adidas Mujeres Oversized Para

Vad är helighet?

Vanligt förekommande frågor

Att vara helig betyder att efterlikna Jesus i allt: tankar, känslor, ord och handlingar. Det mest utmärkande draget för helighet är kärleken (att älska Gud över allt och nästan som sig själv). Kärleken sätter sin prägel på alla andra dygder och fullkomnar dem: ödmjukhet, rättvisa, flit, kyskhet, lydnad, glädje... Detta är ett mål som alla döpta är kallade till och som uppnås endast i Himlen, efter det att den kristne med Guds hjälp kämpat hela livet.

Mrz Olivegreen Zalando es Jersey De Scollo Block Punto aqaRvf
Mujeres Amarillo Oversized Sudadera Para Adidas 1tqg1 Mujeres Amarillo Oversized Sudadera Para Adidas 1tqg1